logo3 logo5

A TEĎ PÁR INFORMACÍ O NAŠÍ PÁLENICI

Historie pálenice sahá do třicátých let 20. století, kdy pálení v obci Březnice začala rodina Kozmíkova, kdy pálení doma už nebylo to pravé, i když se v něm vyznal kdejaký pasekář a pěstitel ovoce. Kozmíkova pálenice se začala stávat velmi známou pro pěstitle z blízkého i širokého okolí. Zavedli technologii dvojího přepalování, kdy tato technika byla velmi skromná, ale účinná. Velkou předností byl také dostatek vody a tím pádem i účinné chlazení. Majitelé zvolili k vyhřívání kotlů topení dřevem, které se ukázalo, v porovnání s jinými způsoby, jako nejvhodnější a vše mělo vliv i na výslednou chuť a kvalitu pálenky. A pokud měl zákazník kvalitní kvas, tak si odvážel slivovici té nejlepší kvality. Další předností zdejší pálenice bylo, že od samého začátku své existence pálila i letní kvasy, kdy sezóna začínala v sprnu, jakmile se urodily a vykvasily v sudech třešně, mirabelky, špendlíky, meruňky a jiné letní ovoce. Tato tradice pálení letních kvasů se udržuje do současnosti a je-li úrodný rok, tak sezóna začíná co nejdříve.  

Na začátku 50. let 20. století byla pálenice znárodněna a přešla pod Slovácké lihovary a manželé Kozmíkovi ji stále udržovali v chodu jako pěstitelskou pálenici. V roce 1976 dostala nynější páleničářka, paní Stanislava Chalupová, úkol sehnat nové pracovníky, ale nakonec to zůstalo na ní. V roce 2016 tak začínala svou 40 sezónu ve zdejší pálenici. Na tzv. staré pálenici pálila celkem 12 sezón, kdy zařízení bylo pronajaté od Sloko Uherské Hradiště a budova patřila Kozmíkům. V osmdesátých letech 20. století změnila budova majitele.

V tzv. akci "Z" se začala stavět nová pálenice, která začala sloužit od podzimu roku 1988 a slouží dodnes. Budova pálenice je obce Březnice, kdy veškeré zařízení si paní Chalupová koupila od Sloko Uh. Hradiště a nová pálenice tak mohla navázat na výbornou pověst březnické pálenky. V roce 1991 vznikla společnost 4 podílníků, kdy z počátečních písmen jejich jmen vznikla doposud používaná zkratka CHBT Lihoprodukt. Později paní Chalupová své podílníky vyplatila a stala se tak jedinou provozovatelkou a majitelkou zařízení pálenice. 

Během více jak třicetii let, kdy je pálenice v provozu, se mnohé provozní nedostatky odstranily, kdy se posílil zdroj vody, zmechanizovala se manipulace s kvasem, zavedla se separace kostek, zlepšilo se odpadové hospodářství, měnily a opravovaly se kotle a probíhaly další menší opravy a úpravy. 

Pálenice v Březnici je už skoro celé století pojmem a místní raritou, čemuž velkých dílem právě přispívá paní Chalupová. S nadsázkou není v tomto regionu snad jiná instituce, či pamětihodnost, o které by se psalo častěji v místním tisku, která by byla častějí na obrazovce místního televizního zpravodajství, či celostátního vysílání. 

Páleničářka paní Stanislava Chalupová se za více než 42 let stala docela mediální hvězdou. 

    

    


(c) Vytvořil: Ing. Markéta Kroupová,  listopad 2010, vytvořeno programem  NVU