INFORMACE O PÁLENÍ V PÁLENICI
VZOR VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY

VĚNUJTE TOMU PROSÍM   NÁLEŽITOU POZORNOST

PŘIHLÁŠKA NESLOUŽÍ POUZE K OBJEDNÁNÍ PÁLENÍ V PÁLEN ICI, ALE JE TO PŘEDEVŠÍM PODKLAD PRO ÚČELY CELNÍHO ÚŘADU, KDY NEVYPLNĚNÍM SPRÁVNÝCH ÚDAJŮ  SE VYSTAVUJETE PROTIPRÁVNÍMU JEDNÁNÍ.
1) PIŠTĚ ČITELNĚ, NEJLÉPE TISKACÍM.

2) RODNÉ ČÍSLO JE NUTNÉ UVÁDĚT PRO ÚČELY CELNÍHO ÚŘADU. RODNÉ ČÍSLO PIŠTE VE SPRÁVNÉM TVARU, A TO ROK/MĚSÍC/DEN.     DBEJTE NA JEHO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ, ABYSTE PŘEDEŠLI ZBYTEČNÝM PROBLÉMŮM.

3) TRVALÉ BYDLIŠTĚ UVÁDĚJTE VČETNĚ ULICE, NESTAČÍ UVÉST NAPŘÍKLAD KUDLOV, ŠTÍPA, KOSTELEC 502. PIŠTE MĚSTO VČETNĚ  SMĚROVACÍHO ČÍSLA.

4) ČÍSLO OP NENÍ NUTNÉ UVÁDĚT.

5) NUTNO VYPLNIT TELEFONNÍ KONTAKT TOHO, KDO VYPLŇUJE PŘIHLÁŠKU, ABYCHOM VÁS V  PŘÍPADĚ NĚJAKÝCH NEJASNOSTÍ ČI  NESPRÁVNOSTÍ MOHLI KONTAKTOVAT.

6) SLOUŽÍ PRO ÚČELY CELNÍHO ÚŘADU, UVÉST KATASTR, KDE JSTE VYPĚSTOVALI OVOCE K PÁLENÍ.

7), 8) V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE V DOBĚ OD 1.7. NAPŘ. ROKU  2013 DO 30.6. 2014 VYPÁLILI OVOCE V JINÉ PĚSTITELSKÉ PÁLENICE, TAK  UVEĎTE  V KTERÉ A KOLIK LITRŮ ABSOLUTNÍHO ALKOHOLU JSTE TAM VYPÁLILI. TOTO JE NUTNÉ UVÉST PROTO, ŽE V PŘÍPADĚ, KDY  PŘEKROČÍTE V UVEDENÉ DOBĚ MNOŽSTVÍ 30 LITRŮ ABSOLUTNÍHO ALKOHOLU, TAK VÁM HROZÍ SANKCE CELNÍHO ÚŘADU A MUSÍTE  ZAPLATIT SPOTŘEBNÍ DAŇ V PLNÉ VÝŠI, tj. 286 Kč/1 l.a.a.

9) SOUVISÍ S BODY 7 A 8, NAPŘ. VYPÁLÍM V UVEDENÉM OBDOBÍ 32,6 l.a.a. , k dy 30 l.a.a. JE ZATÍŽENO SPOTŘEBNÍ DANÍ VE VÝŠI 143 Kč A  PŘEKROČENÉ LITRY tj. 2,6 l.a.a. JE ZATÍŽENO SPOTŘEBNÍ DANÍ VE VÝŠI 286 Kč.

10) V PŘÍPADĚ, ŽE ZA UVEDENÉ OBDOBÍ PŘEKROČÍTE VYPÁLENÉ MNOŽSTVÍ 30  l.a.a. A JE TO ZJIŠTĚNO ZE STRANY CELNÍHO ÚŘADU,  TAK JE PROTI VÁM ZAHÁJENO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ, KDY JE VÁM DOMĚŘENA SPOTŘEBNÍ DAŇ A MŮŽE VÁM BÝT TAKÉ ULOŽENA  POKUTA.  SOUČASNÝ PRÁVNÍ SYSTÉM JE NASTAVEN TAK, ŽE PĚSTITELSKÁ PÁLENICE, JAKO PLÁTCE DANĚ, JE POVINNEN  TUTO  DOMĚŘENOU SPOTŘEBNÍ DAŇ UHRADIT CELNÍMU ÚŘADU ZA VÁS (JAKO POPLATNÍKA) A TUTO ČÁSTKU BUDE PO VÁS PĚSTITELSKÁ  PÁLENICE POŽADOVAT K ÚHRADĚ.


(c) Vytvořil: Ing. Markéta Kroupová,  listopad 2010, vytvořeno programem  NVU